Betere dienstverlening door te duppen

Foto van verpleegkundigen met een tablet met daarop het patiëntenportaal MijnCatharina
23 september 2019

Sinds eind 2018 kunnen de patiënten van het Catharina Ziekenhuis in Eindhoven duppen via het patiëntenportaal MijnCatharina. En dit doen ze dan ook: de afgelopen maand bijna 8.000 keer!

Pilot van start

Van 1 april tot aan de zomer liep er een pilot in het ziekenhuis. Het doel van de pilot was om de dienstverlening aan de patiënten via het portaal nóg beter te maken. De specialismen Neurologie, Gynaecologie, Cardiologie en Longgeneeskunde doen hieraan mee.

Foto van de DUPP-zuil

In de pilot gingen de medisch specialisten en polikliniekassistenten aan de slag met drie onderdelen uit het portaal:

  • zelf een afspraak plannen
  • een vraag stellen via een e-consult
  • een herhaalrecept aanvragen

Wat is het? Wat kan de patiënt ermee? Wat moet ik er als medewerker mee? Door deze vragen te bespreken, willen ze de dienstverlening aan de patiënten verbeteren. Om dat te meten, wordt er gekeken of er bijvoorbeeld minder telefoontjes naar de polikliniek komen. Ook kijken ze of het werk handiger ingepland kan worden. Patiënten werden tijdens de pilot persoonlijk benaderd door ambassadeurs van de afdeling die enthousiast zijn over het portaal.

Foto van de DUPP-zuil

Gemiddeld werden er tijdens de pilot iedere maand zo’n 400 afspraken online gepland. Ook werd er zo’n 130 keer een herhaalrecept aangevraagd. De komende maanden wordt bekeken of de aanpak uit de pilot ook op de andere afdelingen in het ziekenhuis toegepast gaat worden.